donderdag 16 oktober 2014


Ruimte om te gedenken in het Dominicanenklooster op 1 november.
13.00 - 17.30 uur

Het klooster biedt met Allerzielen de ruimte om een dierbare te gedenken en stil te staan bij leven en dood. Na een gezamenlijke opening zijn er twee workshops; Verhalen en Schilderen. Aansluitend is er een lichtritueel waarin de namen van overleden worden genoemd en een kaars wordt aangestoken. Een meditatief concert sluit de middag af.  

Workshop, lichtritueel en concert 20 euro. 
Het concert is ook los te bezoeken. 
Toegang 10 euro, in de Dominicanenkerk.

’s Avonds om 18.30 uur vindt in de kerk de Allerzielenviering plaats. In deze viering worden de overledenen herdacht die het afgelopen jaar vanuit onze kerk uitgedragen werden. Toegang is vrij.

Assendorperstraat 29